Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 3

  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord

  Vastu võetud 18.06.2015 nr 24
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 3, § 22 lg 1 p 22 ning Narva Linna Põhimääruse punktide 4.3.4.10 ja 4.4.4 alusel.

  § 1.   Linnavolikogu liikmele (välja arvatud linnavolikogu esimees või aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest. Kuutasu suuruseks on 80% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuutasu alammäärast täistööajaga töötamise korral.

  § 2.   Linnavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse Narva Linna Põhimääruses ning linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt täiendavat tasu 20% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuutasu alammäärast täistööajaga töötamise korral. Juhul, kui linnavolikogu esimees või aseesimees on ühtlasi komisjoni esimees, ei maksta talle tasu komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest.

  § 3.   Linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehele makstakse Narva Linna Põhimääruses ning linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni aseesimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt täiendavat tasu 10% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuutasu alammäärast täistööajaga töötamise korral. Juhul, kui linnavolikogu esimees või aseesimees on ühtlasi komisjoni aseesimees, ei maksta talle tasu komisjoni aseesimehe kohustuste täitmise eest.

  § 4.   Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud täiendavaid tasusid alatiste komisjonide esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest makstakse isikupõhiselt. Iga linnavolikogu liige võib saada ainult ühte täiendavat tasu komisjoni esimehe või aseesimehe kohustuste täitmise eest.

  § 5.   Linnavolikogu liikmele ning komisjoni esimehele ja aseesimehele makstakse paragrahvides 1, 2 ja 3 nimetatud tasu välja üks kord kuus jooksva kuu viieteistkümnendal kuupäeval ülekandega vastava isiku pangaarvele.

  § 6.   Käesoleva korra alusel alustatakse tasu maksmist isiku ühekordse avalduse alusel. Nimetatud nõuet ei rakendata isikute suhtes, kes on korra jõustumise hetkel Linnavolikogu liikmed.

  § 7.   Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ning arvestatakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

  § 8.   Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määrus nr 28 “Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord”.

  § 9.   Määrus jõustub 2016. aasta 1 jaanuaril.

  Tarmo Tammiste
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json