Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 3

  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord

  Vastu võetud 18.06.2015 nr 24
  jõustumine 01.01.2016

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 3, § 22 lg 1 p 22 ning Narva Linna Põhimääruse punktide 4.3.4.10 ja 4.4.4 alusel.

  § 1.   Linnavolikogu liikmele (välja arvatud linnavolikogu esimees või aseesimees) makstakse tasu linnavolikogu tööst osavõtu eest. Kuutasu suuruseks on 80% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuutasu alammäärast täistööajaga töötamise korral.

  § 2.   Linnavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse Narva Linna Põhimääruses ning linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt täiendavat tasu 20% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuutasu alammäärast täistööajaga töötamise korral. Juhul, kui linnavolikogu esimees või aseesimees on ühtlasi komisjoni esimees, ei maksta talle tasu komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest.

  § 3.   Linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehele makstakse Narva Linna Põhimääruses ning linnavolikogu töökorras sätestatud komisjoni aseesimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt täiendavat tasu 10% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuutasu alammäärast täistööajaga töötamise korral. Juhul, kui linnavolikogu esimees või aseesimees on ühtlasi komisjoni aseesimees, ei maksta talle tasu komisjoni aseesimehe kohustuste täitmise eest.

  § 4.   Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud täiendavaid tasusid alatiste komisjonide esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest makstakse isikupõhiselt. Iga linnavolikogu liige võib saada ainult ühte täiendavat tasu komisjoni esimehe või aseesimehe kohustuste täitmise eest.

  § 5.   Linnavolikogu liikmele ning komisjoni esimehele ja aseesimehele makstakse paragrahvides 1, 2 ja 3 nimetatud tasu välja üks kord kuus jooksva kuu viieteistkümnendal kuupäeval ülekandega vastava isiku pangaarvele.

  § 6.   Käesoleva korra alusel alustatakse tasu maksmist isiku ühekordse avalduse alusel. Nimetatud nõuet ei rakendata isikute suhtes, kes on korra jõustumise hetkel Linnavolikogu liikmed.

  § 7.   Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ning arvestatakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

  § 8.   Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 28.11.2013 määrus nr 28 “Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja selle maksmise kord”.

  § 9.   Määrus jõustub 2016. aasta 1 jaanuaril.

  Tarmo Tammiste
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json