Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 "Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2015, 15

Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruse nr 83 "Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 19.06.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2011 määruses nr 83 „Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskus viib oma ülesandeid ellu struktuuriüksuste tegevuse kaudu.";

3) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 61 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json