Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 18. märtsi 2014 määruse nr 6 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2016, 1

Rae Vallavolikogu 18. märtsi 2014 määruse nr 6 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 21.06.2016 nr 55

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.  Muuta Rae Vallavolikogu 18. märtsi 2014 määrust nr 6 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine” järgmiselt:

 (1) muuta § 1 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:

„(3) Peetri teeninduspiirkond - Assaku alevik, Järveküla küla, Peetri alevik, Rae küla.“

 (2) täiendada § 1 lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Uuesalu teeninduspiirkond - Uuesalu küla.“

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
Rae vallavolikogu esimees