HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2016, 5

Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine

Vastu võetud 22.06.2016 nr 109

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel.

§ 1.   Ardu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Ardu Lasteaia teeninduspiirkonnaks Ardu alevik ja Silmsi, Kõrvenurga, Vanamõisa, Kukepala, Saarnakõrve, Nõmmeri, Kõue, Virla, Kadja, Triigi, Rava, Nutu, Paunaste, Pala, Vahetüki, Katsina, Aela, Paunküla, Kiruvere, Rõõsa, Sae, Laane, Leistu külad.

§ 2.   Harmi Põhikooli Habaja Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Harmi Põhikooli Habaja Lasteaia teeninduspiirkonnaks Habaja alevik ja Äksi, Alansi, Lutsuküla, Harmi, Kirivalla, Ojasoo, Lööra, Uueveski, Marguse, Sääsküla, Riidamäe, Kantküla külad.

§ 3.   Kose Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Kose Lasteaia teeninduspiirkonnaks Kose alevik ja Ahisilla, Liiva, Nõmbra, Puusepa ja Viskla külad.

§ 4.   Kose-Uuemõisa Lasteaia-Kooli teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Kose-Uuemõisa Lasteaia-Kooli teeninduspiirkonnaks Kose-Uuemõisa alevik ja Krei, Karla, Kuivajõe, Kolu, Tade külad.

§ 5.   Ravila Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Ravila Lasteaia teeninduspiirkonnaks Ravila alevik ja Palvere, Raveliku, Sõmeru, Vardja, Vilama, Võlle külad.

§ 6.   Oru Lasteaia “Mesimumm” teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Oru Lasteaia „Mesimumm“ teeninduspiirkonnaks Oru, Kanavere, Kata, Nõrava, Saula, Kolu, Tammiku ja Tuhala külad.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 13.07.2006 määrus nr 18 „Valla haridusasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 26.05.2011 määrus nr 71 „Kose valla koolieelsetele lasteasutustele teeninduspiirkondade kinnitamine“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json