Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Karksi valla jäätmekava 2016–2021 vastuvõtmine

Karksi valla jäätmekava 2016–2021 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2016, 22

Karksi valla jäätmekava 2016–2021 vastuvõtmine

Vastu võetud 16.06.2016 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.  Karksi valla jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Karksi valla jäätmekava 2016–2021 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa  Karksi valla jäätmekava 2016–2021