ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025

Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 - sisukord
  Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2016, 32

  Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025

  Vastu võetud 16.06.2016 nr 12

  Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 37 lõike 3 punkti 2 ning Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.09.2006 määruse nr 22 „Kolga-Jaani valla põhimääruse kinnitamine“ § 40 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kehtestada Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 (lisatud määrusele koos lisadega kokku 48 lehel).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  Aivar Piir
  Volikogu esimees

  Lisa Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 (lisadega saab tutvuda Kolga-Jaani valla kodulehel http://www.kolga-jaani.ee/kolga-jaani-valla-arengukavad

  /otsingu_soovitused.json