KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Ilutulestiku korraldamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.01.2018, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ilutulestiku korraldamise kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 20
RT IV, 30.06.2017, 1
jõustumine 04.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2018RT IV, 23.01.2018, 526.01.2018

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse §-de 34 ja 35 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Ilutulestiku korraldamise korra eesmärk on reguleerida loa andmist Tallinna linnas ilutulestiku korraldamiseks:
  1) avalikul üritusel F3-kategooria pürotehnilise tootega;
  2) F4-kategooria pürotehnilise tootega.

§ 2.   Loa taotlemine

  (1) Ilutulestikku korraldada sooviv isik esitab Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) ilutulestiku korraldamise loa taotluse (edaspidi taotlus) avalike kogunemiste infosüsteemi AKIS kaudu või linnakantselei avaldatud vormil paberil linnakantselei teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn), kus taotlus registreeritakse. Taotlusele tuleb lisada nõutavad lisadokumendid ja nõusolekud.

  (2) Taotlus esitatakse kõige hiljem viis tööpäeva enne ilutulestiku korraldamist.

  (3) Taotluse vorm on kättesaadav avalike kogunemiste infosüsteemis AKIS, Tallinna veebilehel www.tallinn.ee ja linnakantselei teenindusbüroos.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnakantselei edastab taotluse arvamuse saamiseks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile ja ilutulestiku toimumiskoha järgsele linnaosa valitsusele. Arvamus taotluse kohta tuleb linnakantseleile edastada kahe tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest linnakantseleilt.
[RT IV, 23.01.2018, 5 - jõust. 26.01.2018]

  (2) Linnakantselei annab ilutulestiku korraldamise loa viie tööpäeva jooksul taotluse linnakantseleisse laekumise päevast arvates või keeldub loa andmisest lõhkematerjaliseaduse § 35 lõike 5 kohaselt.

  (3) Ilutulestiku korraldamise loa või selle andmisest keeldumise allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].
16.01.2019 11:56
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisatud [Käesolevast tekstist välja jäetud] Riigi Teataja seaduse § 4 alusel.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 4. juulil 2017.

/otsingu_soovitused.json