HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2017, 22

Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine

Vastu võetud 27.06.2017 nr 22
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Kohtla-Järve Linnavolikogu 21. augusti 2013. a määruse nr 186 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise kord” § 3 lõike 2 ja Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike direktori 16. juuni 2017. a taotluse nr 2-5.13/1518 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Määrusega kinnitatakse Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike arengukava õppeaastateks 2017 - 2020 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

Ljudmila Jantšenko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

Lisa Arengukava 2017-2020

/otsingu_soovitused.json