Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2017, 23

Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.06.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 21.12.2016 määruse nr 22 „Kuusalu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine” ja Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2017 määruse nr 4 „Kuusalu valla 2017. aasta I lisaeelarve kinnitamine“ ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve
põhitegevuse tulud 245 086,71 eurot;
põhitegevuse kulud -178 086,71 eurot;
investeerimistegevuse kulud -67 000 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu kahe kuu jooksul pärast eelarve avalikustamist 2017. aasta II lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2017. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json