Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2020. a I lisaeelarve

Tartu linna 2020. a I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 43

  Tartu linna 2020. a I lisaeelarve

  Vastu võetud 25.06.2020 nr 101

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punkti 2 ja § 24 lõike 2 alusel, arvestades riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määrusega nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord".

  § 1.   Tartu linna 2020. aasta I lisaeelarve kogumaht on -3 092 676 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  § 2.   Tartu Linnavalitsusele antakse luba korraldada lisas 5 nimetatud ehitustööde ja teenuste tellimise ning asjade ostmise hankeid ja linnavalitsust volitatakse esitama Rahandusministeeriumile taotlusi Tartu linnale eraldatud 3 890 000 euro suuruse investeeringutoetuse kasutamiseks.

  Lemmit Kaplinski
  Esimees

  Lisa Lisa 1

  Lisa Lisa 2

  Lisa Lisa 3

  Lisa Lisa 4

  Lisa Lisa 5

  /otsingu_soovitused.json