Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vinni valla 2021. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2021, 17

Vinni valla 2021. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 17.06.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Vinni valla 2021. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Võtta vastu Vinni valla 2021. aasta lisaeelarve:

  1) põhitegevustulude suurenemine 111 462 eurot
2) põhitegevuskulude suurenemine 198 548 eurot
3) investeerimistegevuse suurenemine 129 790 eurot
4) finantseerimistegevuse suurenemine 13 500 eurot.

Meelis Maine
Esimees

Lisa Vinni valla 2021. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json