Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Loksa linna jäätmevaldajate registri asutamine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 4

Loksa linna jäätmevaldajate registri asutamine

Vastu võetud 28.01.2005 nr 1

Juhindudes jäätmeseaduse RT I 2004, 9; 52; 30; 208; § 69 lg 3 ja vajadusest tagada kontroll jäätmevaldajate üle, Loksa Linnavolikogu määrab:

1. Asutada Loksa linna jäätmevaldajate register.
2. Kinnitada Loksa linna jäätmevaldajate registri pidamise kord.
3. Määrus jõustub 04. veebruaril 2005.a.

Oleg Gogin
volikogu esimees

Lisa Loksa linna jäätmevaldajate registri pidamise kord