Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna loomestipendiumide statuudi kinnitamine

Viljandi linna loomestipendiumide statuudi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 7

  Viljandi linna loomestipendiumide statuudi kinnitamine

  Vastu võetud 23.11.2007 nr 66
  jõustumine 26.11.2007

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Viljandi linna loomestipendiumi (edaspidi stipendium) võib määrata Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele või esitajatele, kes tegutsevad kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse, audivisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal, et väärtustada ja toetada nende tegevust Viljandi kultuurielus. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 2.   Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kuulutab ajalehes Sakala ning kodulehel www.viljandi.ee välja avaliku konkursi stipendiumi kandidaatide leidmiseks.

  § 3.   Stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid esitada kõik isikud.

  § 4.   Taotluste esitamise tähtajad on 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1. november.

  § 5.   Kirjalikud ettepanekud ja taotlused peavad sisaldama:

    (1) taotluse (ettepaneku) põhjenduse, isiku tegevuse kirjelduse ja saavutuste loetelu;

    (2) stipendiumi kasutamise eesmärgi ja oodatava tulemuse;

    (3) vähemalt ühe soovituskirja;

    (4) koopia käsikirjast, kava, maketi vms teose kohta, mille valmimiseks stipendiumi taotletakse.

  § 6.   Stipendiumi saaja ja linnavalitsus sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja sisulise aruandluse esitamise kord ja tähtaeg. Stipendiumi saaja võimalikku järgmist taotlust menetletakse siis, kui eelmise lepingu kõik punktid on täidetud. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 7.   Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab linnavalitsus. Ühele ja samale taotlejale võib määrata stipendiumi ühe aasta jooksul mitte rohkem kui kahes taotlusvoorus. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 8.   Stipendiumi saajad tehakse teatavaks ja stipendiumid antakse üle neli korda aastas, hiljemalt veebruari, mai, augusti ja novembri viimaseks tööpäevaks.

  § 9.   Vastavate taotluste puudumisel on komisjonil õigus teha ettepanek jätta stipendium välja andmata. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 10.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json