ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2020

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 11

Loksa linna ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2020

Vastu võetud 15.09.2008 nr 32
jõustumine 18.09.2008

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi– ja kanalisatsiooniseaduse § 4 lg 1, Loksa Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Sweco Eesti AS poolt koostatud Loksa linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2020 a.
2. Määrus jõustub 18. septembril 2008.a.

Lisa Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (Muudetud Loksa Linnavolikogu 12.08.2009 määrusega nr 26 - jõust. 17.08.2009)