Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Loksa maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja kehtestamine ja kaitseala valitseja määramine

Loksa maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja kehtestamine ja kaitseala valitseja määramine - sisukord
  Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 17

  Loksa maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja kehtestamine ja kaitseala valitseja määramine

  Vastu võetud 20.09.2009 nr 28

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja looduskaitseseaduse § 9 lg 12, § 10 lg 7 p 1 ja § 11 alusel.

  § 1.   Kehtestada Loksa maastikukaitseala Loksa linna üldplaneeringus ja kaitse-eeskirjas määratletud piirides.

  § 2.   Kaitse eesmärkideks on Valgejõe suudmeala (lõheliste elupaik) ja Hara lahe ranna luidetel kasvava rannikumetsa kaitsmine pealetungiva ülemäärase inimtegevuse eest.

  § 3.   Kehtestada keskkonnaekspert Andres Tõnissoni projekti alusel koostatud Loksa maastikukaitse-eeskiri (lisatud määrusele).

  § 4.   Määrata Loksa maastikukaitseala valitsejaks Loksa Linnavalitsus.

  § 5.   Määrus jõustub 23. septembril 2009.

  Rein Heina
  volikogu esimees

  Lisa Loksa maastikukaitseala kaitse-eeskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json