Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte harrastusspordi toetamise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2012, 23

Noorte harrastusspordi toetamise kord

Vastu võetud 16.09.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel, kooskõlas spordiseaduse § 3 p 2, 21, 3 sätestatuga ja Loksa Linnavolikogu 18.02.2010 määruse nr 1 „Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrust kohaldatakse Loksa linnas organiseeritud noorte harrastusspordi arendamise ja korraldamisega tegelevale mittetulunduslikule eraõiguslikule juriidilisele isikule (edaspidi toetuse taotleja ) järgmistel tingimustel:
  1) treeningrühmas osalevad noorsportlased vanuses 5 kuni 19 eluaastat (kaasaarvatud), kelle alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Loksa linn;
  2) treeningrühma suurus on vähemalt 8 liiget;
  3) treeningrühma juhendav treener omab treeningtöö läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni;
  4) treeningtöö toimub vähemalt kaks korda nädalas.

  (2) Käesoleva määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Loksa linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korda.

§ 2.   Toetuse määr

  Toetuse määr on kuni 3000 krooni (191,73 eurot) treeningrühma ühe liikme kohta aastas.

§ 3.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse taotlejale, kes kasutavad treeningute läbiviimiseks Loksa linna hallatavate asutuste või Loksa linna asutatud äriühingute ruume või rajatisi 0-kroonise (0-eurose) rendilepingu alusel, eraldatakse linna eelarvelistest vahenditest 1500 krooni (95,87 eurot) ühe treeningrühma liikme kohta aastas.

  (2) Toetuse taotlejale, kes kasutavad treeningute läbiviimiseks Loksa linna hallatavate asutuste või Loksa linna asutatud äriühingute ruume või rajatisi rendilepingu alusel, eraldatakse linna eelarvelistest vahenditest kuni 3000 krooni (kuni 191,73 eurot), millest:
  1) 1500 krooni (95,87 eurot) ühe treeningrühma liikme kohta kantakse üle toetuse taotlejale;
  2) kuni 1500 krooni (kuni 95,87 eurot) Loksa Linnavalitsusele esitatud arve alusel kantakse üle ruumide või rajatiste rendile andjale.

  (3) Teistele toetuse taotlejatele makstakse Loksa linna eelarvelistest vahenditest kuni 3000 krooni (kuni 191,73 eurot) ühe treeningrühma liikme kohta, millest:
  1) 1500 krooni (95,87 eurot) ühe treeningrühma liikme kohta kantakse üle toetuse taotlejale;
  2) kuni 1500 krooni (kuni 95,87 eurot) Loksa Linnavalitsusele esitatava arve alusel kantakse üle ruumide või rajatiste rendile andjale.

  (4) Eelarveliste vahendite olemasolul on linnavalitsusel õigus toetada täiendavalt noorte harrastussporti linnavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Eelarveliste vahendite olemasolul on linnavalitsusel õigus toetada täiendavalt silmapaistvaid tulemusi saavutanud noorsportlasi.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates toetuse taotlemisel linna 2011. aasta eelarvest.

  (2) Määrus jõustub 20. septembril 2010.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json