HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õppetasu ja muusikainstrumentide kasutamise tasu kehtestamine ning maksmise kord Loksa Muusikakoolis

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2015, 6

Õppetasu ja muusikainstrumentide kasutamise tasu kehtestamine ning maksmise kord Loksa Muusikakoolis

Vastu võetud 30.06.2011 nr 24
RT IV, 30.08.2012, 34
jõustumine 05.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.11.2014RT IV, 19.11.2014, 101.01.2015
25.06.2015RT IV, 02.07.2015, 201.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, huvikooli seaduse § 21 lg 3, Loksa Linnavolikogu 17.06.2008 määruse nr 17 „Loksa Muusikakooli põhimäärus“ § 39 lg 3 alusel.
[RT IV, 19.11.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Loksa Muusikakoolis õppekulude osaliseks katmiseks lapse seaduslikult esindajalt (edaspidi lapsevanem) võetava õppetasu ja muusikainstrumentide kasutamise tasu suurus.

§ 2.   Õppetasu kehtestamine

  Õppetasu suuruseks ühe õpilase kohta on põhikooli nooremas astmes, põhikooli vanemas astmes ja lisa-aastatel 23 € kuus, eelklassis 18 € kuus.
[RT IV, 02.07.2015, 2 - jõust. 01.09.2015]

§ 3.   Muusikainstrumentide kasutamise tasu kehtestamine

  Muusikainstrumentide kasutamise tasu suuruseks on:
  1) puhkpill, keelpill ja klahvpill - 10 eurot õppeaastas;
  2) plokkflööt - 2 eurot õppeaastas.

§ 4.   Õppetasu arvestamine

  (1) Õppetasu ei võeta põhikooli nooremas astmes, põhikooli vanemas astmes ja lisa-aastatel juuni-, juuli- ja augustikuu eest, eelklassis ei võeta õppetasu juuni-, juuli-, augusti- ja septembrikuu eest.
[RT IV, 02.07.2015, 2 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Õppetasu arvestatakse õpilasele tema kooli nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni kooli nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Õppetasu arvestamine peatatakse õpilase pikaajalise (alates ühest kuust) põhjusega puudumise korral lapsevanema avalduse põhjal.

§ 5.   Õppetasu ja muusikainstrumendi kasutamise tasu maksmine

  (1) Linnavalitsus esitab lapsevanemale igakuiselt õppetasu arve, mis on kohustuslik tasuda hiljemalt sama kuu 20. kuupäevaks.

  (2) Muusikainstrumendi kasutamise tasu arve esitatakse maksjale Loksa Linnavalitsuse poolt Loksa Muusikakooli direktori (edaspidi direktor) ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu alusel ning see on kohustuslik tasuda ühekordse maksena hiljemalt 20. oktoobriks.

§ 6.   Võlgnevused

  (1) Õppemaksu tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (2) Muusikainstrumendi kasutamise tasu tasumata jätmise korral hiljemalt 31. oktoobriks tehakse lapsevanemale direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (3) Õppemaksu võlgnevuse korral kolmel järjestikusel kuul on direktoril õigus laps Loksa Muusikakoolist välja arvata ning lapsevanemalt nõutakse saamatajaäänud hüvitis välja kohtu korras.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus rakendatakse alates 1. septembrist 2011.

  (3) Määrus jõustub 05. juulil 2011.

/otsingu_soovitused.json