Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2013, 4

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Vastu võetud 20.09.2000 nr 57
jõustumine 25.09.2000

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepanekud
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Mähe asumisse ja Merivälja asumi ida ossa planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimed alljärgnevalt:
1.1 Lehiku tee (28.06.1996 määratud tänavanime pikendusena);
1.2 Ubalehe tee;
1.3 Naadi tee;
1.4 Vahtramäe tee;
1.5 Siniladva tee;
1.6 Kastevarre tee;
1.7 Soovõha tee;
1.8 Lodumetsa tee;
1.9 Palderjani tee;
1.10 Ranniku tee (13.04.1954 määratud tänavanime pikendusena);
1.11 Leedri tee (8.06.1996 määruse nr 37 punktiga 1.9 võrreldes uuel kohal);
1.12 Näsiniine tee;
1.13 Kesktee (1924 rajatud tänava pikendusena);
1.14 Kastiku tee.  
2. Määrata Mähe asumisse, Randvere tee ja Mähe tee vahelisele alale planeeritud tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 2 alljärgnevalt:
2.1 Kuusenõmme tee;
2.2 Ussilaka tee;
2.3 Rebasesaba tee;
2.4 Käokeele tee;
2.5 Mähe tee (12.07.1949 määratud tänavanime pikendusena).  
3. Määrata Laiaküla asumisse planeeritud tänavatele nimed vastavalt käesoleva määruse lisale 3 alljärgnevalt:
3.1 Laiaküla tee;
3.2 Kassikäpa tee.  
4. Linnaplaneerimise ametil:
4.1 määrata käesoleva määruse punktidega 1, 2 ja 3 kinnitatud tänavanimede alusel aadressid vastavalt krundijaotuskava esitamisajale;
4.2 muuta 31. oktoobriks 2000 käesoleva määruse lisaga 1 käsitletava planeeringu maa-ala lääne piirile jääva kuue krundi topeltaadressid, kaotades neist mitteametliku tänavanime, Viherpuu tee järgse aadressi osa.  
5. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.  
6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 1996 määruse nr 37 punkt 1.9.  
7. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.  
8. Määrus jõustub 25. septembril 2000.

Ants Leemets
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json