HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lihula Lasteaia toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord

Lihula Lasteaia toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord - sisukord
  Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.01.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2014, 13

  Lihula Lasteaia toidukulu vallaeelarvest finantseerimise kord

  Vastu võetud 28.08.2014 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

  § 1.  Alates 1. septembrist 2014. a kaetakse v allaeelarve vahenditest lapse toidukulu päevamaksumus kõigil Lihula Lasteaias käivatel lastel, kelle registrijärgne elukoht on Lihula vald. Toidukulu ei tasuta nende päevade eest, mil laps lasteaias ei viibi (v.a esimene teavitatud haiguspäev).

  § 2.  Toidukulu tasutakse vastavalt Lihula Lasteaia poolt vallavalitsusele esitatud arvetele.

  Jaak Kastepõld
  Vallavolikogu esimees