Teksti suurus:

Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2016 määruse nr 1 "Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2017, 1

Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2016 määruse nr 1 "Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 25.08.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 89 ja 90 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2016 määruses nr 1 „Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) Määruse preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus-ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 ja Rakvere Vallavolikogu 22.03.2017 määruse nr 2 “Lasila Põhikooli põhimäärus“ § 3 lg 16 alusel.“;
  2) Määruse § 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) õpilase sünnitunnistuse või väljavõtte rahvastikuregistrist;“.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json