HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018 kinnitamine

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2017, 14

Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018 kinnitamine

Vastu võetud 16.08.2017 nr 79

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja noorsootöö seaduse § 15² alusel.

§ 1.   Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018 kinnitamine

  Kinnitada Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018 vastavalt lisale.

§ 2.   Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava eest vastutava isiku määramine

  Määrata Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava eest vastutavaks isikuks Karksi-Nuia Noortekeskuse juhataja.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018

/otsingu_soovitused.json