Teksti suurus:

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra muutmine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2019, 1

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra muutmine

Vastu võetud 22.08.2019 nr 30

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 3, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõike 6 ja „Huvikooli seaduse“ § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Muuta § 1 lõiget 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„(2) Haridusasutuseks käesoleva korra alusel loetakse üldhariduskool ja huvikool.“

  (2) Muuta § 2 lõike 2 punkti 2 lõpus olev punkt semikooloniks:
„2) ametis oleva direktoriga sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud;“

  (3) Lisada § 2 lõikele 2 punkt 3 alljärgnevas sõnastuses:
„3) asutatakse uus haridusasutus.“

  (4) Muuta § 2 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„(3) Konkursiteade avaldatakse Nõo valla veebilehel ja teistes infokandjates.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2019.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json