Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve

Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 30.08.2019, 4

  Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 27.08.2019 nr 78

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1 järgmiselt:


  1) põhitegevuse tulud 184 467 eurot;
  2) põhitegevuse kulud 108 338 eurot;
  3) investeerimistegevus 76 129 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mati Möller
  vallavolikogu esimees

  Lisa Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json