Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine

Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Surju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2015, 19

  Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 kinnitamine

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 12

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ning Surju Vallavolikogu 30. mai 2013 määruse nr 7 "Surju valla põhimäärus” § 52 lõike 8 alusel.

  § 1.   Kinnitada Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 23.09.2011 määrus nr 12 “Surju valla arengukava aastateks 2011-2018 kinnitamine“ (RT IV, 08.10.2013, 86)

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kadri-Aija Viik
  Volikogu esimees

  Lisa Surju valla arengukava aastateks 2015 - 2022

  Lisa 1 Surju valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019

  Lisa 2 Surju valla investeeringute ja tegevuskava 2015 - 2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json