Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2016, 19

  Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 26.09.2016 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 3 ja 7 ja § 45 lg 5 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021” Elva linna arengukavaga aastateks 2012-2020 seotud dokumendina vastavalt lisale 1 ja 2.

  § 2.  Määrus jõustub 15.oktoobril 2016.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Lisa 2 Eelarvestrateegia tabelid