HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Paikuse Lasteaed Mesimumm arengukava kinnitamine

Paikuse Lasteaed Mesimumm arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2017, 2

Paikuse Lasteaed Mesimumm arengukava kinnitamine

Vastu võetud 18.09.2017 nr 9
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Paikuse Vallavolikogu 20.03.2006 määruse nr 16 „Haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 3 alusel.

§ 1.   Arengukava

  Paikuse Lasteaed Mesimumm arengukava aastateks 2018-2021 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Paikuse Vallavolikogu 15. detsembri 2014 määrus nr 20 “Paikuse Lasteaia Mesimumm arengukava kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2018.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa Paikuse Lasteaed Mesimumm arengukava aastateks 2018-2021

/otsingu_soovitused.json