Teksti suurus:

Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2017, 4

Pärnu linna 2017. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 21.09.2017 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2017. aasta eelarve teine lisaeelarve ja muuta Linnavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 27 "Pärnu linna 2017. aasta eelarv"; § 1 lõike 1 punkte 1-5 järgmiselt:
1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1)
2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2)
3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3)
4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4)
5) finantseerimistegevuse eelarve lisa 5 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 5)

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4  Investeerimistegevused

Lisa 5 Finantseerimistegevused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json