Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2024-2027

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2038
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2023, 3

Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2024-2027

Vastu võetud 26.09.2023 nr 48
jõustumine 01.01.2024

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.


§ 1.   Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine

  Kinnitada Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2024-2027 vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 18.10.2022 määrus nr 24 „Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2023-2026“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Veiko Veiert
volikogu esimees

Lisa 1 Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2024-2027

Lisa 2 Lisa 1 lisa: Haljala valla profiil

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json