Teksti suurus:

Haljala Vallavolikogu 22.11.2022 määruse nr 34 „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 30.09.2023, 4

Haljala Vallavolikogu 22.11.2022 määruse nr 34 „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 26.09.2023 nr 49
jõustumine 01.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Haljala Vallavolikogu 22.11.2022 määruse nr 34 „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ paragrahv 2 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(6) Põhipalk kantakse hiljemalt kuu 10. kalendripäevaks töötaja poolt määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Veiko Veiert
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json