Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vaivara valla eelarvestrateegia

Vaivara valla eelarvestrateegia - sisukord
  Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2014, 2

  Vaivara valla eelarvestrateegia

  Vastu võetud 22.10.2014 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 371 lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Vaivara valla eelarvestrateegia 2015-2018 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 09.10.2013 määrus nr 79 „Vaivara valla eelarvestrateegia”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Veikko Luhalaid
  volikogu esimees

  Lisa Vaivara valla eelarvestrateegia 2015-2018

  /otsingu_soovitused.json