Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Hiiu valla arengukava 2014-2023 kinnitamine

Hiiu valla arengukava 2014-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2014, 3

  Hiiu valla arengukava 2014-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 16.10.2014 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 4 ja 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Hiiu valla arengukava 2014-2023 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 20.12.2012.a määrus nr 40 „Kärdla linna arengukava 2011-2023” ning Kõrgessaare Vallavolikogu 14.09.2012.a määrus nr 54 „Kõrgessaare valla arengukava 2012-2020 vastuvõtmine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Jaanus Valk
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Hiiu valla arengukava 2014-2023

  Lisa  SWOT

  Lisa Olemasolev olukord

  Lisa Tegevuskava

  /otsingu_soovitused.json