Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2014, 15

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Vastu võetud 22.10.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 37 lg 2; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Rakvere valla põhimääruse § 36 alusel.

§ 1.  Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 kinnitamine

  Kinnitada Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018