Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramine

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramine - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2014, 20

  Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramine

  Vastu võetud 23.10.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ning Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2007. a määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 4 lõike 5 alusel.

  § 1.   Määrata Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2007. a määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 5 lõike 1 punktides 1-6, § 5 lõike 2 punktis 2, § 5 lõike 3 punktides 1-4 toodud sotsiaaltoetuste piirsuuruseks 200 eurot ning § 5 lõike 1 punktis 7 toodud sotsiaaltoetuse piirsuuruseks 575 eurot.

  § 2.   Määrata Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2007. a määruse nr 54 „Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 6 lõike 1 punktides 1-3 ja 5-8, § 6 lõike 2 punktides 1-2, § 6 lõike 3 punktides 1-8, § 6 lõike 4 toodud sotsiaalteenuste piirsuuruseks 320 eurot, § 6 lõike 1 punktis 9 sotsiaalteenuse piirsuuruseks 65 eurot ja § 6 lõike 1 punktis 4 sotsiaalteenuse piirsuuruseks 420 eurot.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavalitsuse 3. aprilli 2008. a määrus nr 6 „Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramine“ (KO 2008, 99, 1413).

  Tõnis Kalberg
  linnapea

  Andrei Ionov
  linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json