Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2014, 33

Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri

Vastu võetud 22.10.2014 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Narva linna põhimääruse punkti 5.5.1 alapunti 3 alusel.

§ 1.  Kehtestada Narva Linnaarhiivi tasuliste teenuste hinnakiri:

 (1) Arhiiviteatiste, teatiste või ärakirjade tõlkimise eest vene keelde 5,00 eurot ühe-arhiiviteatise, teatise või ärakirja eest.

 (2) Paberkoopiad arhiivimaterjalidest: A4 - 0,40 eurot , A3 - 0,60 eurot ;

 (3) Koopialehtede tembeldamine - üks leht 0,05 eutot;

 (4) Arhiivipäringule vastamine kiirkorras ( kahe tööpäeva jooksul) - 9,00 eurot;

 (5) Digitaalkoopia valmistamine –digikujutis resolutsiooniga üle 300 dpi- 2,20 eurot;

 (6) Postituskulude (arve ja koopiate väljastamise) eest tasub klient vastavalt teenuse pakkuja hinnakirjale.

§ 2.  Määrus jõustub 01.01.2015.a

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär