Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2015, 30

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 lõike 1 ja § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Audru Vallavalitsuse 27.11.2014 määruse nr 14 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 7 ja § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019“ (juurde lisatud).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 09.10.2014 määrus nr 28 „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse § 2 jõustub 01. jaanuaril 2016.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Lisa  Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

/otsingu_soovitused.json