Teksti suurus:

Kunda linna arengukava 2013-2025 muutmine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2015, 32

Kunda linna arengukava 2013-2025 muutmine

Vastu võetud 26.10.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 372 ja Kunda linna põhimääruse § 27 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kinnitada Kunda linna arengukava 2013-2025 lisa 1 „Kunda linna arengukava eelarvestrateegia 2016-2019“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Kaido Veski
Linnavolikogu esimees

Lisa  Lisa 1 Kunda linna arengukava eelarvestrateegia 2016-2019

/otsingu_soovitused.json