Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastuvõtmine

Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2015, 41

Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastuvõtmine

Vastu võetud 06.11.2014 nr 42
RT IV, 27.11.2014, 14
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2015RT IV, 30.10.2015, 1202.11.2015

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 7, § 372 lõige 7 ning Kose Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 21 “Kose valla põhimääruse kinnitamine” § 20 lg 1 p 7, § 57 lg 8

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Võtta vastu Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastavalt lisadele.

§ 2.   Määruse avalikustamine

  Kose Vallavalitsusel avalikustada arengukava valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest ning esitada arengukava maavanemale ja Siseministeeriumile hiljemalt kahe nädala jooksul määruse vastuvõtmisest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01.01.2015.

Lisa 1 Kose valla arengukava 2015-2025

Lisa 2 Kose valla tegevuskava 2015-2025
[RT IV, 30.10.2015, 12 - jõust. 02.11.2015]

/otsingu_soovitused.json