Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine ja täiendamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2018, 4

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine ja täiendamine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Täiendada Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus), lisades paragrahvi 6 lõiked 12-15 ning sõnastada need järgmiselt:
„(12) Sotsiaalameti spetsialistil on õigus määrata koolimineku toetust vastavalt käesoleva määruse §-s 10 sätestatud tingimustele.
(13) Sotsiaalameti spetsialistil on õigus määrata koolilõpetamise toetust vastavalt käesoleva määruse §-s 11 sätestatud tingimustele.
(14) Sotsiaalameti spetsialistil on õigus otsustada toidupaki andmine vähekindlustatud leibkondadele ja põhjendatud juhtudel toimetulekuraskustes leibkondadele.
(15) Sotsiaalameti spetsialistil on õigus määrata ühekordset toetust varjupaigas viibivale isikule varjupaigateenuse eest maksmiseks ühe kalendrikuu öömajateenuse ulatuses ühe juhtumi kohta arvestusega, et kui isik saab sissetulekuid üle Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri, siis võib toetuse määramisel arvestada isiku omaosaluseks summa, mis on üle toimetulekupiiri.“

§ 2.   Muuta määruse paragrahv 10 lõike 2 sõnastust järgmiselt:
„(2) Koolimineku toetuse taotleja esitab vormikohase avalduse koos tõendiga õppimise kohta (üldhariduskooli õpilased õpilaspilet, kutseõppeasutuses käivad õpilased kooli tõendi õppimise kohta) ajavahemikul 1. august kuni 31. oktoober.“

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json