Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 määruse nr 117 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus“ muutmine ja täiendamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2018, 5

Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 määruse nr 117 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus“ muutmine ja täiendamine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 34

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 ja Viljandi linna põhimääruse § 11 alusel ning arvestades Viljandi Noortevolikogu ettepanekuid.

§ 1.   Muuta ja täiendada põhimääruse paragrahv 1 lõiget 4 ning sõnastada see järgmiselt: „(4) Komisjon koosneb Viljandi linnas tegutsevates õppeasutustes õppivatest noortest, Eestis registreeritud erakondade noorteühenduste noortest ja koosseisu poolt kinnitatud kuni 6-st vabaliikmest, kes elavad Viljandi linnas ja on 14–26 aastased.“

§ 2.   Täiendada põhimääruse paragrahv 3 lõiget 1 ning sõnastada see järgmiselt: „(1) Iga Viljandi linna territooriumil tegutseva põhikooli õpilasesindus võib delegeerida komisjoni ühe liikme ja ühe asendusliikme.“

§ 3.   Muuta ja täiendada põhimääruse paragrahv 3 lõiget 2 ning sõnastada see järgmiselt: „(2) Viljandi linna territooriumil tegutseva riigigümnaasiumi õpilasesindus võib delegeerida komisjoni kuni kolm liiget ja kolm asendusliiget. Viljandi linna territooriumil tegutseva täiskasvanute gümnaasiumi õpilasesindus võib delegeerida komisjoni ühe liikme ja ühe asendusliikme.“

§ 4.   Täiendada põhimääruse paragrahv 3 lõiget 3 ning sõnastada see järgmiselt: „(3) Iga Viljandi linna territooriumil tegutsev erakool võib delegeerida komisjoni kuni ühe liikme ja ühe asendusliikme.“

§ 5.   Täiendada põhimääruse paragrahv 3 lõiget 4 ning sõnastada see järgmiselt: „(4) Iga Viljandi linna territooriumil tegutseva kõrgkooli üliõpilasesindus võib delegeerida komisjoni kuni kaks liiget ja kaks asendusliiget.“

§ 6.   Täiendada põhimääruse paragrahv 3 lõiget 6 ning sõnastada see järgmiselt: „(6) Viljandis tegutsevad Eestis registreeritud erakondade noorteühendused omavad õigust delegeerida komisjoni koosseisu ühe liikme ja ühe asendusliikme“.

§ 7.   Muuta põhimääruse paragrahv 3 lõiget 8 ning sõnastada see järgmiselt: „(8) Ametis olev komisjoni koosseis võib kuulutada õppeaasta jooksul välja uue konkursi vabaliikmete puudumisel.“

§ 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse alates 25. oktoobrist 2018.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json