SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2019, 23

Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine

Vastu võetud 23.10.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 30.05.2013 määruse nr 12 „Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus“ § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Hooldekodu kohatasu kehtestamine

  Kehtestada Väike-Maarja Hooldekodu kohatasuks 630 eurot kuus.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 21.11.2018 määrus nr 7 „Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2020.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json