HaridusKool

Teksti suurus:

Albu Põhikooli arengukava kinnitamine

Albu Põhikooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Albu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2011, 2

  Albu Põhikooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 24.11.2011 nr 14
  jõustumine 01.12.2011

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 alusel olles tutvunud avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustega.

  § 1.  Albu Põhikooli arengukava kinnitatakse vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub 1. detsembril 2011.a.

  Jüri Kommusaar
  Volikogu esimees

  Lisa Albu Põhikooli arengukava 2011-2014