Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 6

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 15.11.2012 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määrust nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ täiendatakse paragrahviga 51 järgnevas sõnastuses:


„§ 51. Määruse rakendamine
2013. aastal on lapsevanema poolt kaetava osa määra arvestuse aluseks 2011. aastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär 278.02 eurot.“

§ 2.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2013.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json