Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 43 „Reklaamimaksu kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 10

Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 43 „Reklaamimaksu kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 15.11.2012 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusesse nr 43 "Reklaamimaksu kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:


1) § 1 tunnistatakse kehtetuks.
2) § 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(1) Maksuobjekt on Pärnu linna haldusterritooriumil paigaldatud, samuti ühissõidukile paigaldatud kuulutus ja reklaam“.


3) § 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.


4) § 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega lahja alkohoolse joogi

reklaam maksustatakse kahekordse maksumääraga";


5) § 3 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Haagisele paigaldatud reklaam maksustatakse kahekordse maksumääraga, sealhulgas eraomandis olevale kinnistule paigaldatud haagise puhul“;
6) § 3 täiendatakse lõikega 61 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(61) Haagisele paigaldatud reklaam vanalinna piirkonnas, alal, mis on piiratud järgmiste
tänavatega (tänavad kaasa arvatud): Lai – Vanapargi – Kuninga – Lõuna – Ringi – Sadama – Kalda – Lai, maksustatakse kolmekordse maksumääraga, sealhulgas eraomandis olevale kinnistule paigaldatud haagise puhul“;
7) § 3 täiendatakse lõikega 62 ja sõnastatakse järgmiselt: „(62) Haagisele paigaldatud kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega lahja alkohoolse joogi reklaam maksustatakse kuuekordse maksumääraga, sealhulgas eraomandis olevale kinnistule paigaldatud haagise puhul“;
8) § 7 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„7) kuulutus, mis paigaldatakse linnavalitsuse poolt selleks ettenähtud kuulutusestendile või –tulbale lühiajaliseks perioodiks ja millega ei edastata kommertsiaalset teavet“.

§ 2.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json