SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eakate juubelitoetuse rakendamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 24

Eakate juubelitoetuse rakendamise kord

Vastu võetud 26.09.2007 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 8 lõike 2, § 22¹, § 22², § 22³, § 22۶, § 23 lõigete 1 ja 2; § 42 lõigete 3 ja 4 alusel

§ 1.   Juubelitoetuse saamise õigus

  Juubelitoetus on asjaline toetus, milles saamise õigus on Meeksi valla elanike registrisse kantud kodanikul, kes jooksval aastal saab kas 80-aastaseks, 85-aastaseks, 90-aastaseks ja igal sünnipäeval peale 90-ndat aastat.

§ 2.   Juubelitoetuse suurus

  Juubelitoetust finantseeritakse Meeksi valla eelarvelistest vahenditest.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 01.oktoobrist 2007.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json