ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamine

„Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2016, 13

„Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ kinnitamine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 122

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 2, § 37 lõike 3 punkti 2, majandus- ja taristuministri 05.05.2015 määruse nr 40 „Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“ § 2 lõike 2 ja § 10 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada „Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 25.10.2007 määrus nr 45 „Kõue valla energiamajanduse arengukava vastuvõtmine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

Lisa Kose valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json