Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikmetele hüvituste maksmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2017, 11

Volikogu liikmetele hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga määratakse kindlaks Otepää Vallavolikogu liikmetele hüvituse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise põhimõtted.

§ 2.   Volikogu esimehele makstav hüvitus

  Volikogu esimehele makstakse igakuist hüvitust 50% vallavanema töötasust.

§ 3.   Volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstav hüvitus

  Volikogu aseesimehele või aseesimeestele makstakse igakuist hüvitust 25% vallavanema töötasust.

§ 4.   Volikogu liikmetele makstav hüvitus

  Volikogu liikmetele (v.a volikogu esimehele ja aseesimehele või aseesimeestele) makstakse hüvitust 150 eurot kalendrikuus.

§ 5.   Volikogu komisjonide esimeestele makstav hüvitus

  Volikogu komisjonide esimeestele (v.a volikogu esimehele ja aseesimehele või aseesimeestele) makstakse hüvitust 50 eurot kalendrikuus.

§ 6.   Hüvituse maksmine

  Hüvitust makstakse üks kord kuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks ülekandega pangakontole, välja arvatud kuud, mil volikogu istungeid ei toimu.

§ 7.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Volikogu liikmele (sh volikogu esimees) hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

  (2) Esildise kulutuste hüvitamiseks teeb volikogu esimees.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavolikogu 15. septembri 2016. a määrus nr 1-6-11 „Volikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. novembrist 2017. a.

Jaanus Barkala
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json