Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve

Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2018, 77

  Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve

  Vastu võetud 27.11.2018 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 - 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 19. detsembril 2017 määruse nr 14 „Keila linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 29. mai 2018 määrusega nr 7 „Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Võtta vastu Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 837 572 (kaheksasada kolmkümmend seitse tuhat viissada seitsekümmend kaks) eurot vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub üldises korras.

  Tanel Mõistus
  Volikogu esimees

  Lisa II lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json