HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks - sisukord
Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2018, 78

Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks

Vastu võetud 29.11.2018 nr 3
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 6 ja lg 7, huvikooli seaduse § 21 lg 3, Loksa Linnavolikogu 17.06.2008 määruse nr 17 “Loksa Muusikakooli põhimäärus” § 11 lg 2 alusel, arvestades munitsipaalharidusasutustele Loksa linna 2019.a eelarve projektis ettenähtud personali-, majandamis- ja õppevahendite soetamise kulusid.

§ 1.   Loksa Gümnaasiumi kulud

  Kinnitada 2019. aastaks Loksa Gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 126,42 eurot kuus, aastas 1517,10 eurot.

§ 2.   Loksa Lasteaia Õnnetriinu kulud

  Kinnitada 2019. aastaks Loksa Lasteaia Õnnetriinu majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 386,64 eurot kuus, aastas 4639,67 eurot.

§ 3.   Loksa Muusikakooli kulud

  Kinnitada 2019. aastaks Loksa Muusikakooli õpilaskoha maksumuseks ühe õpilase kohta 236,53 eurot kuus, aastas 2838,42 eurot.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.a.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json