HaridusKool

Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Randvere Kooli arengukava aastateks 2019-2024 kinnitamine

Randvere Kooli arengukava aastateks 2019-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2018, 81

  Randvere Kooli arengukava aastateks 2019-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 27.11.2018 nr 21

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Ranvere Kooli arengukava aastateks 2019–2024 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Siim Kallas
  vallavanem

  Helen Rives
  vallasekretär

  Lisa Randvere Kooli arengukava aastateks 2019-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json